Bedrijventerreinen in het slop, en nu?


Cees-Jan Pen trok in Binnenlands Bestuur terecht aan de bel over de staat van bedrijventerreinen in Nederland. Theo Föllings, voorzitter SKBN en medeorganisator van het BT Event deelt zijn visie.

 


Na jaren van herstructureren worden de budgetten drastisch teruggeschroefd en wordt de focus en het budget door provincies verlegd naar campussen, valleys en hubs. En dan is de vraag wat we met alle reguliere gemengde bedrijventerreinen aan moeten. 

Moeten provincies en gemeenten daar maar tegen beter weten in geld in blijven stoppen? Ik vergelijk het vaak met een zandloper op z’n zijkant. Langzaamaan lopen de korreltjes uit het midden richting de twee uiteinden van de zandloper. De linkerkant bestaat in dit scenario uit campussen, valleys en hubs waar een connectie is met kennisinstellingen. Kennisintensief met veel mogelijkheden tot interactie tussen mensen. En aan de rechterkant zijn de werklocaties met de kapitaal- en milieu-intensieve bedrijven. Grote logistieke terreinen, tuinbouwkassen, raffinaderijen, chemische bedrijven, die blijven behoefte hebben aan grote kavels met relatief weinig werkzame personen.

Lees verder.


ORGANISATIE

SKBN Elba-Rec BT Rijswijk Rijswijk Rijswijk

Copyright © Nationaal BT Event 2019 - Website powered by Diaz IT