Denk mee over de toekomst van Lelystad Airport Businesspark


Lelystad Airport Businesspark wil op het deelgebied Flight District een hoogwaardig onderscheidend innovatief en duurzaam werkmilieu creëren. Denk in de SKBN Academy op het BT Event mee over deze ontwikkelingen.


Het deelgebied moet de volgende kenmerken hebben:

  • Parkachtig karakter met gebouwen die geen footprint hebben en waarin het groen collectief is georganiseerd in de algemene ruimte, met name in het middengebied.
  • Een campusachtige ontwikkeling met collectieve voorzieningen.
  • Ruimte voor MBO-colleges voor Airport-gerelateerde-opleidingen.
  • En ruimte voor uitbreiding met clusters Logistiek en Agrofood.

De campusachtige ontwikkeling moet een ontmoetingsplek worden voor onderwijs, bedrijfsleven en evt. de overheid. Het gaat enerzijds om een ontmoeting binnen de clusters, maar er zijn ook crossovers mogelijk tussen de verschillende clusters. Mogelijke is de start in beperkte omvang en is er daarna de ruimte voor (door)groei. Hoe maak je het (op)schaalbaar, waarbij het concept in stand blijft?

Subvragen die deze ontwikkelingen oproept:

  • Wat is er nodig om een dergelijke ontwikkeling op gang te krijgen?
  • Welke partijen heb je in het proces nodig?
  • Welke functies/welk programma is voorzien bij een dergelijke ontwikkeling?
  • Welke relevante innovaties kun je toepassen?
  • Hoe ziet het model voor stichtingskosten en exploitatie eruit?
  • Wat zijn de do’s en de don’ts?

Opbouw SKBN Academy

12.45 uur: Extra toelichting casus door Dennis Meerburg, LAB

12.55 uur: Aan de slag met de casus

13.35 uur: Plenaire terugkoppeling casus

13.45 uur: Einde


ORGANISATIE

SKBN Elba-Rec BT Rijswijk Rijswijk Rijswijk

Copyright © Nationaal BT Event 2019 - Website powered by Diaz IT