Industriepark Kleefse Waard wint Circular Economy Award 2019

Industriepark Kleefse Waard in Arnhem is vandaag uitgeroepen tot Beste Circulaire Werklocatie van Nederland 2019. Andere kanshebbers op de deze Circular Economy Award waren Businesspark De Waarderpolder in Haarlem en Brainport Industries Campus in Eindhoven.

Op het BT Event in Arnhem ontving Industriepark Kleefse Waard (IPKW) de Circular Economy Award uit handen van juryvoorzitter Cees-Jan Pen. De Circular Economy Award wordt voor het derde jaar uitgereikt. Doel is een pluim te geven aan werklocaties die het beste uitvoering geven aan circulaire ambities en nadrukkelijk ook de samenleving betrekken, met inbegrip van het bedrijfsleven. Vorig jaar ging de award naar het Werkspoorkwartier in Utrecht.

De winnaar kwam tot stand via een longlist van de 12 beste circulaire werklocaties van Nederland. Deze werd samengesteld door een onafhankelijk team van zeven experts op het gebied van (her)ontwikkeling van werklocaties en regionale economie. Zij werken landelijk en kennen de beste projecten uit de praktijk. Vervolgens werden er drie finalisten geselecteerd na een deskundig oordeel van de vakjury onder leiding van lector Cees-Jan Pen (Fontys Hogescholen) en waarin verder Guus Mulder (TNO), Aeisso Boelman (Fakton) en Yasha Schadee (SKBN) zitting hebben.

De jury selecteerde drie werklocaties op basis van tien vooraf vastgestelde criteria: circulariteit in visie, circulariteit in organisatie, resultaat, interactie met de omgeving, shared facilities, energie, materialen, afval, biodiversiteit en welbevinden en gezondheid.

Volgens juryvoorzitter Cees-Jan Pen zal er publiek en privaat substantieel meer moeten worden geïnvesteerd om de basis van bedrijventerreinen op orde te krijgen, zodat daadwerkelijk de energiepotentie van bedrijventerreinen kan worden benut. ‘We zien enorm veel circulaire initiatieven en energie. Dit staat in schril contrast met de financiële en politieke aandacht om bestaande bedrijventerreinen beter en meer te benutten. De winnaar en genomineerden laten duidelijk zien dat circulair investeringslef en leiderschap nodig is.’

Beste circulaire werklocatie: Industriepark Kleefse Waard
Het was een close-call dit jaar, daar was de jury het unaniem over eens. ‘Het zijn drie heel verschillende werklocaties, met verschillende opgaven. Maar ze gaan daar alle drie op hun manier heel goed mee om.’ Ook het feit dat de drie finalisten een goede koppeling met het hoger onderwijs hebben, werd erg geprezen.

Het winnende Industriepark Kleefse Waard kwam als winnaar uit de bus vanwege haar langdurige vasthoudendheid aan een circulaire visie, met concreet behaalde resultaten. Het IPKW heeft volgens de jury een inclusieve aanpak, waarbij alle en iedereen, van oude meuk tot nieuwe hip, wordt meegenomen. Cees-Jan Pen: ‘Het is een bestaand terrein waar nieuwe ideeën uitvoering vinden. Ze hebben daarmee een voorbeeldfunctie voor werklocaties in Nederland met een vergelijkbare opgave.’ Een terechte winnaar, volgens de jury.

De jury wil ook nadrukkelijk een pluim geven aan de wijze waarop de twee andere finalisten Businesspark De Waarderpolder en Brainport Industries Campus uitvoering geven aan circulaire ambities. ‘Waarderpolder staat op het podium omdat ze hele grote stappen zetten en goed omgaan met het versnipperd eigendom op hun locatie. Bovendien is er ruimte voor alle milieucategorieën. Brainport Industries Campus wordt geroemd om haar allure die Nederland overstijgt, hun hele DNA is circulair en ze zijn daarmee een échte voorloper.’

 

De finalisten met noten van de jury

Businesspark Waarderpolder - Haarlem
Dit is een businesspark dat laat zien dat je jezelf continue kunt blijven herwaarderen. Mooi dat hier ook oog is voor hogere milieucategorieën, een breed pallet aan gebruikers zorgt ook voor bestendigheid. Bovendien wordt met een diversiteit aan bedrijven innovatie onderling gestimuleerd, en daarmee kunnen bedrijven op deze locatie groeien. De Waarderpolder heeft een actieve parkmanagementvereniging die inzet op duurzaamheid, en zij denken ook na over shared facilities.

Industriepark Kleefse Waard – Arnhem
Kleefse Waard heeft een duidelijke visie waar langjarig aan vast wordt gehouden. Er zijn mooie plannen gerealiseerd die op een duidelijke wijze worden gecommuniceerd. Ze zijn onderscheidend in: testen, innovatie, gewoon doen! Concrete resultaten zijn het oprichten van een afvalteam, gebouwen duurzaam herontwikkelen, elektrische laadpunten en veel gezamenlijke faciliteiten. Goed dat de incubator Greenhouse expliciet is.

Brainport Industries Campus - Eindhoven
Deze nieuwe zelfvoorzienende en energieneutrale campus heeft veel impact. Er zijn concrete uitwerkingen van circulair economie, zoals: focus op alle stromen in het gebied, modulaire bouw, PV-cellen. Er is een open werkomgeving met een innovatieve en goede verbinding tussen bedrijfsleven en kennisinstellingen. Ze zijn gericht op de deeleconomie wat verdergaat dan normaal, niet alleen vergaderruimtes en catering maar ook testruimtes en productiefaciliteiten.

Juryvoorzitter Cees-Jan Pen: ‘We zien heel veel locaties waar circulaire ambities hoog in het vaandel staan. Veel van die ambities bevinden zich echter nog in de planfase, het zijn ontzettend goede ideeën en plannen. De drie finalisten laten zien dat dat er ook resultaten worden geboekt, waar andere werklocaties weer van kunnen leren. Het is in deze fase voor iedereen waardevol om naar de goede en concrete voorbeelden te kijken.’


DE LONGLIST 

Businesspark ABC Westland, Poeldijk
Bedrijventerrein Boekelermeer, Alkmaar
Brainport Industries Campus, Eindhoven
Campus en Industrial Park Chemelot, Geleen
De Wildeman, Zaltbommel
Industriepark Kleefse Waard, Arnhem
Bedrijventerrein Laarberg, Groenlo
Bedrijventerrein Lage Weide, Utrecht
Industrie- en Haventerrein Moerdijk
Park 20|20, Haarlemmermeer
Polanenpark, Haarlemmermeer
Businesspark Waarderpolder, Haarlem


ONAFHANKELIJKE ADVISEURS
Onze onafhankelijke deskundigen hebben een grote staat van dienst opgebouwd in het werkveld van (her) ontwikkeling van werklocaties en regionale economie. Zij werken landelijk en kennen de beste projecten uit de praktijk.

Walter Hulsker Ecorys
Paul van Dijk Akro Consult
Margreet Verwaal BCI Global
Evert-Jan de Korte Stec Groep
Joost Hagens Bureau Buiten
Gerlof Rienstra Rienstra Beleidsadvies
Gregor Heemskerk TwynstraGudde


VAKJURY
De vakjury bestaat uit experts op het gebied van circulaire economie, gebiedsontwikkeling en regio-ontwikkeling. 

Cees-Jan Pen (voorzitter) Fontys Hogescholen
Guus Mulder TNO
Aeisso Boelman Fakton
Yasha Schadee SKBNRANDVOORWAARDEN VOOR DEELNAME

  1. Alle werklocaties in Nederland komen in aanmerking voor de BT Circular Economy Awards;
  2. De inzending moet uitgevoerd zijn en niet nog in ‘planfase’ zitten;
  3. Deelnemers moeten geografisch afgebakende (of af te bakenen) werklocaties zijn. Dus geen regio, verzameling losse plekken, of gemeente;
  4. De onafhankelijke adviseurs dragen aan, de inzendingen dienen bevestigd te worden door de eigenaar (of vertegenwoordiging van eigenaren, ondernemersvereniging of coöperatief);


BEOORDELING

  1. De werklocaties die door de onafhankelijke deskundigen zijn voorgedragen vormen de longlist van beste circulaire werklocaties;
  2. De vakjury stelt de criteria vast;
  3. De vakjury stelt uit de longlist een shortlist samen van 3 genomineerden;
  4. Op het BT Event vindt de finale plaats waar de finalisten pitchen voor de vakjury;
  5. Op het BT Event op 31 oktober in Arnhem wordt de winnaar bekendgemaakt.

 Geschiedenis
Al sinds 2005 roept BT jaarlijks het beste bedrijventerrein van Nederland uit. Zo gingen Kennispark Twente, High Tech Campus Eindhoven, Bio Science Park, Industriepark Kleefse Waard en Energiepark Boekelermeer al met deze titel aan de haal. De verkiezing groeide uit tot een begrip in werklocatieland en levert jaarlijks veel publiciteit op. Maar de markt verandert. Gemeenten en regio’s richten zich de laatste jaren meer en meer op economisch duurzame ontwikkeling van de fysieke leefomgeving, een trend die BT van harte toejuicht met haar vakblad, events en de Circular Economy Awards.

 

Tickets


Copyright © Nationaal BT Event 2020 - Website powered by Diaz IT