WORKSHOPS BT EVENT
 

Inhoud

Spreker

Zakelijk exploiteren: zo doe je dat
Verzakelijken van bedrijventerrein was ooit top of mind, maar is eigenlijk nooit van de grond gekomen. Nu de verduurzamingsopgave er ligt, is verzakelijken van versnipperde bedrijventerreinen urgenter dan ooit.

Cees-Jan Pen, Fontys Hogescholen

Cees Brinkman, nhn

2x verduurzamen in de praktijk, vanuit de parkmanagers
Leer van praktijkvoorbeelden Kagerweg en Schiebroek wat u kunt bijdragen.

Jaap Kortman, DGO Kortman

Jan Boudestein, voorzitter GreenBIZ IJmond

Edwin Markus, parkmanager Schiebroek

Duurzaam ruimtegebruik op bedrijventerreinen
Efficient verdichten en vermengen voor toekomstbestendige werklocaties. 

Joris Quaedflieg, Bureau Stedelijke Planning (BSP)

Lagere kosten, hogere opbrengsten
De kosten van de energietransitie kunnen omlaag en de opbrengsten kunnen omhoog als we deze transitie slim aanpakken. In deze sessie zet energiewetenschapper André Faaij uiteen hoe de kosten van de energietransitie positief zijn te beïnvloeden door doelgerichte innovatie en een goed gecoördineerde aanpak.

André Faaij, ECN-TNO en Rijksuniversiteit Groningen

De Liemers: niet lullen maar poetsen
Lessen uit de energetische verduurzaming van 34 bedrijventerreinen met de pandgerichte- én collectieve gebiedsaanpak van Groene Allienties de Liemers.

Wim Nabbe, Groene Allianties de Liemers / ondernemersvereniging Lindus

Zo betrek je ondernemers bij je werklocatie
In deze werksessie leer je hoe je collectiviteit op een werklocatie kan organiseren. Aan de hand van praktijkvoorbeelden Green Park Aalsmeer en Brainport Industries Campus schetsen Gregor Heemskerk en Danielle van Steeg verschillende modellen. 

Gregor Heemskerk en Danielle van der Steeg, TwynstraGudde

PPS als toverformule
Op Greenport Venlo is in vijf jaar tijd enorm veel bereikt op het gebied van duurzame energie-opwekking. De toverformule? De oprichting van een energie-ontwikkelbedrijf (Etriplus) waar zowel publieke als private partijen in deelnemen. 

Marc Kreft, vanuit Arcadis betrokken bij Etriplus

Excursie duurzame start-ups
Bezoek op eigen gelegenheid diverse start-ups op Industriepark Kleefse Waard en zie met eigen ogen hoe duurzame innovatie tot stand komt.

Startende ondernemers op Industriepark Kleefse Waard

Slim uitwisselen van duurzame elektriciteit
Bedrijventerreinen worden met het zelf opwekken van elektriciteit steeds meer een lokale energiemarkt. Maar hoe zorg je ervoor dat de verschillende elektriciteitsstromen slim worden uitgewisseld? Daar krijgt u in deze sessie het antwoord op.

Gerard Adema, E-convert

De top 3 van circulaire werklocaties
De beste circulaire terreinen van Nederland presenteren zich voor de vakjury tijdens deze spannende deelsessie. Wie de winnaar is hoort u einde dag. 

Finalisten Circular Economy Award 2019

Wanneer investeert een bank?
Onder welke voorwaarden is een bank bereid om te investeren in individuele of collectieve ondernemersinitiatieven? Leer wat er nodig is voor een goede businesscase, en wat de bank als ondersteuning biedt.

Bianca van Dijk, Rabobank

Inspiratieworkshop: vanuit gebruikersperspectief denken
Hoe kun je design thinking inzetten om vanuit gebruikersperspectief de vraag te benaderen en tot een nieuw type oplossing te komen? Een uur lang vol inspiratie waarbij alle deelnemers verder gaan denken dan de duurzame investering zelf.

Lili Mostard, Braining the Future

Uw bedrijventerrein op zonnestroom
Enerzijds willen veel mensen investeren in zonne-energie, maar weten niet hoe. Anderzijds is er genoeg ruimte om zonnepanelen te plaatsen, maar missen er investeerders. Sven Pluut ontwikkelde een model dat grootschalige collectieve zonne-energie mogelijk maakt met een positieve businesscase. Hij vertelt over de kansen van zijn model in uw regio en op uw bedrijventerrein.

Sven Pluut, Zonnepanelen Delen

Haalbare businesscases 
Juist op bedrijventerreinen valt winst te maken met energietransitie. Door anders te denken over financiering en aan de slag te gaan met het bedrijfsleven. Tijdens de workshop nemen wij u mee nieuwe concepten voor financieren van maatschappelijke opgaven en haalbare businesscases, met praktische voorbeelden.

Margreet Verwaal en Marije Groen, Buck Consultants International

De ontwikkelkracht van OHG
Dit jaar is Ontwikkel- en Herstructureringsmaatschappij Gelderland opgericht om samen met gemeenten en marktpartijen, op basis van “ontwikkelkracht” en revolverende financieringen, leegstand op te lossen en gebiedstransformaties mogelijk te maken daar waar de markt dit niet oppakt. Casus: bedrijventerrein ’t Veen in Hattum.

Ron de Gruyter, Oost NL
Sybold Herder, gemeente Hattem

De mindset van circulaire werklocaties
In vervolg op het rapport ‘Circulaire werklocaties: een afwegingskader voor gronduitgifte’ is het praktijkprogramma Circulaire Werklocaties gestart met koplopers in Nederland die zich circulair willen profileren en ontwikkelen. Tijdens deze sessie vertellen wij u meer over het praktijkprogramma en de mindset waar circulair ontwikkelen om vraagt.

Paul van Dijk, Akro Consult
Wouter Twillert, C-creators

Het warmtenetwerk in Zaltbommel
Op De Wildeman in Zaltbommel is door de inzet van ondernemers een warmtenetwerk ontwikkeld. Wat vergt een investering als deze? En hoe krijg je het daadwerkelijk voor elkaar?

Guus Mulder, TNO
Rimmert van Luyn, Hitachi
Etienne Schiffelers, De Parkmanagers

 

 

 

 

Wilt u graag op de hoogte blijven van de vorderingen van het BT Event? Schrijf u dan in voor de BT Inspiratiemailing en ontvang maandelijks een update van al het nieuws rondom BT en achtergrondartikelen over hoe u het vestigingsklimaat van Nederland kunt verbeteren.

 Copyright © Nationaal BT Event 2021 - Website powered by Diaz IT