PROGRAMMA BT EVENT

 

Hoe kunnen we er samen voor zorgen dat werken binnen het bereik van wonen blijft? Die vraag stond dit jaar centraal tijdens het BT Event.

Op het BT Event 2020 keken we naar onze binnensteden vanuit de optiek van de bedrijvige stad. Want als in steden enkel nog gewoond en gewinkeld wordt, komt de leefbaarheid in de knel. De strijd om de ruimte is een feit. Hoe houden we ook oog voor het creëren van economisch bruisende steden?

Vanwege de complexiteit van dit thema hebben we vanuit meerdere perspectieven naar antwoorden gezocht. Gedurende de middag hebben we u inspiratie uit binnen- en buitenland geboden, inzicht in de bestuurlijke spagaat die gepaard gaat met de ruimtelijke keuzes, en ‘last but not least’ aansprekende praktijkvoorbeelden waarin helder werd wat de mogelijkheden zijn voor een dynamische stad.

De 15e editie van het BT Event vond dit jaar plaats op 29 oktober. Helaas konden we dit jubileum niet groots met elkaar vieren
. Als alternatief hebben wij u een gevarieerd, online programma met topsprekers geboden. Uiteraard was onze vaste dagvoorzitter en presentator Roelof Hemmen ook van de partij. Het coronaproof event werd live uitgezonden vanuit Taets Art & Gallery Park. 

Klik hier om het gehele BT Event terug te kijken.

Iets gerichter terugkijken? In het programma hieronder zijn de sprekers of programmaonderdelen die rood gemaakt zijn aanklikbaar, en verwijzen u naar de opnames van dit specifieke programmaonderdeel.


12.45 uur Opening live stream  
13.00 uur Opening 

Dagvoorzitter Roelof Hemmen
Aftrap jubileumeditie BT Event
13.05 uur Welkomstwoord 

Hans Krieger, Zaanstad, Wethouder  Economische Zaken en Gebiedsontwikkeling
Welkomstwoord
13.10 uur 

What we don’t know, we fear

Professor Mark Brearley, London Metropoliton University

Ondernemerschap in het gemengd stedelijk gebied heeft ruimte nodig. Professor Mark Brearley neemt u mee in de enorme uitdagingen die steden zoals London hebben om deze functies in de stad te houden. Brearley is als professor verbonden aan de London Metropolitan University en heeft jarenlange ervaring met projecten die als doel hebben de lokale maakindustrie in de stad te behouden en versterken.
13.40 uur

Bied ruimte aan radicale alternatieven

Winy Maas, co-founder MVRDV

De architecten van MVRDV staan bekend om hun innovatieve en futuristische werken over de hele wereld. De uitdagingen ten aanzien van schaarse ruimte in Aziatische steden werden bijvoorbeeld van radicale alternatieven voorzien. Door “vertical villages”, waarin wordt samengewoond, gewerkt en geleefd. Architect, landschapsarchitect, hoogleraar en urbanist Winny Maas biedt u een inkijk in zijn werk. Wat kunt u hiervan leren wanneer u ook ruimte wilt blijven bieden aan bruisende en leefbare steden?
14.10 uur  Talkshow: de ‘bestuurlijke spagaat’ in de stad
 

Roelof Hemmen in gesprek met:

Thijs Pennink, Directeur van Ontwikkelingsbedrijf NHN

Jop Fackeldey, Gedeputeerde Provincie Flevoland

Liesbeth Grijsen Wethouder Ruimtelijke Ordening en Omgevingswet, Deventer

Hans Krieger, Zaanstad Wethouder  Economische Zaken en Gebiedsontwikkeling

 
Binnenstedelijke bedrijventerreinen bieden kansen om wonen en werken in te stad te combineren. Hoe pakken we die met beide handen aan? Plannen en belangen lopen uiteen en dat maakt het bestuurlijk gezien geen eenvoudige opgave. Samenwerking tussen stad, regio en provincie is daarom essentieel. Tafelgasten uit diverse beleidshoeken belichten met elkaar de kansen en uitdagingen en wat dit voor hen betekent in de samenwerking.
14.45 uur Korte pauze, nabeschouwing deel 1, Roelof Hemmen in gesprek met Marcel Bayer (hoofdredacteur BT) en Reinoud Fleurke (SKBN)  
14.55 uur

De bedrijvige stad is een flexibele stad

Carolien Gehrels, directeur European Cities Arcadis

De toenemende urbanisatie biedt een kans om de groeiende stad beter te laten functioneren, maar brengt ook de nodige uitdagingen met zich mee. “We moeten nu investeren, anders hebben we over 10 jaar spijt”, zegt Carolien Gehrels, binnen Arcadis onder andere Chief Executive voor Amsterdam en Rotterdam. Een bedrijvige stad is vooral ook een flexibele stad, vindt Gehrels. Zij neemt u vanuit haar integrale blik, ervaringen uit binnen- en buitenland mee in haar zienswijze.

15.25 uur  

Productiewijken vragen een nieuwe financiële invalshoek

Nicole Maarsen, directeur Syntrus Achmea

Nicole Maarsen kijkt met een integrale blik naar het thema ‘productiewijken’. Ook vertelt ze wat Syntrus|Achmea vanuit de samenwerking met andere belanghebbenden in de gebiedsontwikkeling kan betekenen in deze ontwikkeling. Zij geeft inzicht in de voorwaarden waaraan een productiewijk moet voldoen wil er financiering vanuit Nederlandse beleggers kunnen plaatsvinden. 

 16.00 uur Korte pauze, nabeschouwing deel 2 Roelof Hemmen in gesprek met Marcel Bayer (hoofdredacteur BT) en Reinoud Fleurke (SKBN)  
 16.15 uur 4 parallelsessies: praktijk in de spotlight! Hoofdzaal | BT Talk: 

Hoe oplossingen voor productiewijken realiseren vanuit vastgoedmanagement en ontwikkelaars bekeken?


O.l.v. Roelof Hemmen in gesprek met:
Armand Schuurman, Amvest
Harwil de Jonge, Heijmans
Nicole Maarsen, Syntrus Achmea
Victor Frequin, OZ Architecten

Zaal 1 | Anders financieren van herontwikkeling bedrijventerreinen kan écht! 

Paul Bleumink, managing partner Buck Consultants International rn
Jan-Karel Konings, Senior Procesmanager bij de provincie Limburg

Zaal 2 | Multifunctionele steden in de juridische praktijk

Vanuit o.a. de huidige wetgeving de Omgevingswet kijken hoe je multifunctionele steden kunt stimuleren. Welke (on)mogelijkheden bieden de huidige ruimtelijke ordening wetgeving en de nieuwe Omgevingswet hierin?

Anita Nijboer, partner en advocaat Kennedy van der Laan.

Zaal 3 |  Van Hamerkwartier tot Havenkwartier - enkele beste initiatieven uitgelicht!

Kom meer te weten over het Hamerkwartier in Amsterdam-Noord en het Havenkwartier in Deventer. Waar levendige woonwijken, gemengd worden met bedrijfsloodsen en kantoorpanden. Deze gemeenten hebben duidelijk de ambitie om de bedrijvigheid in het gebied te behouden en delen graaf hun ervaringen en ‘lessons learned’.

Ron van Heusden, Stedenbouwkundige en Hoofdontwerper Gemeente Amsterdam

Rick Keim, Juridisch Planoloog Gemeente Deventer

16.45 uur

Nabeschouwing BT Event o.l.v. Roelof Hemmen 

 


Copyright © Nationaal BT Event 2021 - Website powered by Diaz IT