PROGRAMMA BT EVENT

 

Op het BT Event wordt het onderwerp duurzame werklocaties breed ingestoken. CO2-reductie is geen doel op zich. Maar een middel om bij te dragen aan een betere wereld, én een betere economie. Sterker: het wordt niks met de energietransitie als we niet ook de economische baten in het vizier hebben. En vanwege de complexiteit van de materie, wordt het thema zoveel mogelijk ruimtelijk ingestoken. Immers, energie is een economie op zich en het gaat om interacties die op verschillende ruimtelijke schaalniveaus neerslaan. 


11.00 uur - Opening
Dagvoorzitter Roelof Hemmen

11.10 uur - Welkom door Regio Arnhem Nijmegen
Jan van Dellen - Wethouder Economische Zaken gemeente Arnhem en voorzitter wethoudersoverleg Economie van de Regio Arnhem Nijmegen  

11.20 uur - Energietransitie gebouwde omgeving
Ferdi Licher - Directeur Bouwen en Energie Ministerie BZK
Wat kunnen de regio's van het Rijk verwachten? En wat vraagt het Rijk van ons?
Licher gaat in op de verdeling van rollen en verantwoordelijkheden in de energietransitie van de gebouwde omgeving.


11.40 uur - Verdienen met energie
Ruud Sondag, CEO Eneco Groep
'Ook de energietransitie moet je benaderen als een ondernemer.
Ligt er een goede businesscase? Dan go! Niet wachten, niet twijfelen, gewoon doen.'


12.15 uur - Lunch


13.00 uur - Workshops ronde 1

  • Talk: een presentatie
  • Discuss: een dialoog
  • Play: deelnemers gaan aan de slag
  • Discover: ontdekkingstocht langs innovatieve startups op Industriepark Kleefse Waard

14.15 uur - Workshops ronde 2

15.15 uur - Uitreiking Circular Economy Awards 2019
 

15.30 uur - Bedrijventerreinen 'Paris Proof'
Annemarie van Doorn, directeur Dutch Green Building Council
'Het is belangrijk dat we de doelen concreet maken, een duidelijk doel stellen.
En dan: het geld is er, de techniek is er, het kán.'


16.00 uur - Borrel

 

 Copyright © Nationaal BT Event 2019 - Website powered by Diaz IT